SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVII, No. 2, Year 2014
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

TRIPLA INFECTIE HIV, HEPATITA C, TUBERCULOZA – O ADEVARATA EPIDEMIE LA UTILIZATORII DE DROGURI INJECTABILE

, , , , , , , , , and

REZUMAT

Introducere. În ultimii ani se observă o creştere alarmantă a numărului de cazuri noi de infecţie HIV, hepatită şi tuberculoză la utilizatorii de droguri injectabile (UDI). Scopul acestui studiu a fost evaluarea prevalenţei şi analizarea caracteristicilor clinico-epidemiologice ale UDI diagnosticaţi cu triplă infecţie: HIV, hepatită C şi tuberculoză. Material şi metode. Studiu prospectiv realizat la UDI diagnosticaţi cu HIV, VHC şi tuberculoză în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş“, Bucureşti în perioada ianuarie 2009 – aprilie 2014. Rezultate. Din cei 134 de UDI diagnosticaţi cu triplă infecţie HIV, VHC şi tuberculoză, majoritatea erau de sex masculin (84,8%), din mediu urban (89,5%), cu vârsta medie 30 de ani (15-56 ani), cu nivel de educaţie scăzut (86,5%) şi fără ocupaţie (80%). Valoarea medie a limfocitelor CD4+ a fost de 173 cel/mm3 (2-1988). Markerii serologici pentru VHB au fost prezenţi la 12 pacienţi (8,9%), iar anticorpii anti VHD au fost identificaţi în 2 cazuri (1,5%). Culturile pentru M. tuberculosis au fost pozitive la 64 de pacienţi (47,7%), iar 4 dintre ei (2,9%) au prezentat forme rezistente de tuberculoză (2 MDR şi 2XDR). Tuberculoza diseminată şi/sau extrapulmonară a fost diagnosticată în 51 de cazuri (38%). Rata mortalităţii a fost de 11,1%, mai crescută la pacienţii cu tuberculoză diseminată şi imunodepresie severă. Concluzii. Incidenţa tuberculozei la toxicomanii co-infectaţi HIV/VHC a fost crescută şi a prezentat o tendinţă ascendentă în ultimii ani. Majoritatea UDI cu HIV şi tuberculoză au fost tineri, de sex masculin, cu nivel de educaţie scăzut şi fără ocupaţie. Tuberculoza a fost mai frecventă la UDI cu imunodepresie severă. Mortalitatea a fost ridicată mai ales la cei cu tuberculoză diseminată/extrapulmonară. În România, UDI reprezintă o categorie importantă de pacienţi cu risc crescut de transmitere a infecţiei HIV, a hepatitelor virale şi a tuberculozei, dificil de controlat din cauza comportamentului lor la risc. Consolidarea metodelor de prevenire a transmiterii virusurilor HIV şi HCV, în special la pacienţii din grupele de risc, este obligatorie.

Cuvinte cheie: utilizatori de droguri injectabile, HIV, VHC, tuberculoză

Full text | PDF

Leave a Reply