SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVII, No. 2, Year 2014
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Publicarea de articole științifice

Stimați cititori, vă reamintim că autorii primi ai articolelor științifice pot acumula 80 de credite EMC în urma publicării. Dacă un articol are mai mulți autori, cele 80 de credite [...]

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJID și SNRBI oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

Partners

Partners

TRIPLA INFECTIE HIV, HEPATITA C, TUBERCULOZA – O ADEVARATA EPIDEMIE LA UTILIZATORII DE DROGURI INJECTABILE

, , , , , , , , , and

REZUMAT

Introducere. În ultimii ani se observă o creştere alarmantă a numărului de cazuri noi de infecţie HIV, hepatită şi tuberculoză la utilizatorii de droguri injectabile (UDI). Scopul acestui studiu a fost evaluarea prevalenţei şi analizarea caracteristicilor clinico-epidemiologice ale UDI diagnosticaţi cu triplă infecţie: HIV, hepatită C şi tuberculoză. Material şi metode. Studiu prospectiv realizat la UDI diagnosticaţi cu HIV, VHC şi tuberculoză în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş“, Bucureşti în perioada ianuarie 2009 – aprilie 2014. Rezultate. Din cei 134 de UDI diagnosticaţi cu triplă infecţie HIV, VHC şi tuberculoză, majoritatea erau de sex masculin (84,8%), din mediu urban (89,5%), cu vârsta medie 30 de ani (15-56 ani), cu nivel de educaţie scăzut (86,5%) şi fără ocupaţie (80%). Valoarea medie a limfocitelor CD4+ a fost de 173 cel/mm3 (2-1988). Markerii serologici pentru VHB au fost prezenţi la 12 pacienţi (8,9%), iar anticorpii anti VHD au fost identificaţi în 2 cazuri (1,5%). Culturile pentru M. tuberculosis au fost pozitive la 64 de pacienţi (47,7%), iar 4 dintre ei (2,9%) au prezentat forme rezistente de tuberculoză (2 MDR şi 2XDR). Tuberculoza diseminată şi/sau extrapulmonară a fost diagnosticată în 51 de cazuri (38%). Rata mortalităţii a fost de 11,1%, mai crescută la pacienţii cu tuberculoză diseminată şi imunodepresie severă. Concluzii. Incidenţa tuberculozei la toxicomanii co-infectaţi HIV/VHC a fost crescută şi a prezentat o tendinţă ascendentă în ultimii ani. Majoritatea UDI cu HIV şi tuberculoză au fost tineri, de sex masculin, cu nivel de educaţie scăzut şi fără ocupaţie. Tuberculoza a fost mai frecventă la UDI cu imunodepresie severă. Mortalitatea a fost ridicată mai ales la cei cu tuberculoză diseminată/extrapulmonară. În România, UDI reprezintă o categorie importantă de pacienţi cu risc crescut de transmitere a infecţiei HIV, a hepatitelor virale şi a tuberculozei, dificil de controlat din cauza comportamentului lor la risc. Consolidarea metodelor de prevenire a transmiterii virusurilor HIV şi HCV, în special la pacienţii din grupele de risc, este obligatorie.

Cuvinte cheie: utilizatori de droguri injectabile, HIV, VHC, tuberculoză

Full text | PDF

Leave a Reply