SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XXIV, No. 4, Year 2021
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Publicarea de articole științifice

Stimați cititori, vă reamintim că autorii primi ai articolelor științifice pot acumula 80 de credite EMC în urma publicării. Dacă un articol are mai mulți autori, cele 80 de credite [...]

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJID și SNRBI oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

Partners

Partners

AIMS AND SCOPE

ROMANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES  |  REVISTA ROMÂNĂ DE BOLI INFECŢIOASE

Afiliere | Affiliation:
Societatea Naţională Română de Boli Infecţioase | Romanian National Society of Infectious Diseases

Denumire pentru indexare | Indexing name: Ro J Infect Dis.
Publisher: Editura Medicală Amaltea – România | Amaltea Medical Publishing House – Romania
Afiliere internațională editură | Publisher’s international affiliation: Elsevier (2008)

ISSN: 1454-3389
eISSN: 2069-6051
ISSN-L: 1454-3389
Grad CNCS/CNCSIS | CNCS/CNCSIS Rank: Categoria B+ | B+ Category
Cod CNCS/CNCSIS: 770
Indexată BDI  |  Indexed in international databases (EBSCO, Scirius, Wame)
Frecvența de apariție | Publication Frequency: 4 numere pe an, plus suplimente / 4 issues per year, plus supplements

Creditare Colegiul Medicilor din România (CMR) | Accreditation of College of Romanian Physicians: 10 credite EMC*/abonament | 10 CME* credits/subscription; 80 credite EMC*/articol | 80 CME* credits/paper
* EMC (educaţie medicală continuă)  | CME (continuing medical education)

Revista Română de Boli Infecţioase, revista oficială a Societăţii Naţionale Române de Boli Infecţioase, este fondată în 1997, fiind o publicație ştiinţifică de prestigiu care asigură o calitate deosebită din punctul de vedere al conținutului științific, dar şi al aspectului editorial şi grafic, atât prin existența unui proces imparțial de selecție, evaluare și corectură a articolelor (procedura de peer review), cât şi prin asigurarea unor condiții editoriale, grafice și de tipar de înaltă ținută.

În vederea creșterii standardelor științifice ale revistei, o atenție specială a fost acordată îmbunătățirii calității materialelor publicate. Toate articolele, structurate în mai multe secţiuni (referate generale, studii clinice, prezentări de caz), sunt publicate în limba română și limba engleză.

Un colectiv de cadre medicale cu reputaţie din domeniul bolilor infecţioase este implicat într-un riguros proces de peer review, ce respectă regulile internaționale de etică și calitate în mediul academic.

Creșterea vizibilității ROMANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES (Revista Română de Boli Infecţioase) se realizează nu numai prin schimbul de articole cu alte publicații de profil și colaborarea cu organismele similare naționale și internaționale, ci și prin site-ul dedicat în care apar ultimele articole publicate, oferind oportunitatea informării în timp real.

Prin activitatea sa, ROMANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES ( (Revista Română de Boli Infecţioase) contribuie decisiv la promovarea activității medicale, contribuind, de asemenea, la educația medicală continuă și asigurând creșterea competenței specialiștilor, îmbunătățind, implicit, actul medical și aliniindu-se la standardele cele mai înalte la nivel internaţional.

ROMANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES (Revista Română de de Boli Infecţioase), the official journal of the Romanian National Society of Infectious Diseases, was founded in 1997, being a prestigious scientific journal that provides a high quality in terms of scientific content, but also the editorial and graphic aspect, both through an impartial process of selection, evaluation and correction of articles (peer review procedure), as well as providing editorial, graphic and printing conditions at the highest level.

In order to increase the scientific standards of the journal, special attention was paid to the improvement of the quality of the published materials. All articles, structured in several sections (general papers, clinical studies, case presentations) are published both in Romanian and English.

A team of reputable medical professionals in the field of infectious diseases is involved in a rigorous peer review process that complies with international ethics and quality rules in the academic world.

Increasing the visibility of the ROMANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES is achieved not only through the exchange of articles with other publications and the collaboration with similar national and international bodies, but also through the dedicated website where the latest published articles are posted, offering the opportunity to be informed in real time.

Through its work, the ROMANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES contributes decisively to the promotion of medical activity, also contributing to the continuing medical education and ensuring the increase of the specialists' competence, thus improving the medical act and by aligning it with the highest standards at the international level.

 

Conferinta Nationala de Pediatrie

SEARCH

STANDARDS

Submit article

Submit your article to the journal by using the form here:

Submit

Subscriptions

To receive the Ro Journal of Infectious Diseases click here:

SUBSCRIBE
Publicare
Abonare

Parteneri

Partners logo Betadine