SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVII, No. 2, Year 2014
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

POSIBILE CAUZE DE ESEC TERAPEUTIC IN TRATAMENTUL HEPATITEI C LA PACIENTI CU COINFECTIE VHC-HIV

, , , , and

REZUMAT

În lume, coinfecţia HIV-VHC a devenit în ultima vreme o problemă de sănătate publică din cauza numărului din ce în ce mai mare de pacienţi coinfectaţi, mai ales în urma utilizării de droguri intravenoase. S-a dovedit că asocierea celor două infecţii accentuează fibroza şi grăbeşte evoluţia către stadii finale ale bolii hepatice. Managementul complex al acestor pacienţi include terapia psihologică, psihiatrică, terapie antiretrovirală şi terapie specifică anti-HCV. Stabilirea momentului introducerii terapiei antiretrovirale, cât şi a terapiei anti VHC, trebuie să ţină cont atât de complianţa pacientului, de statusul imunologic, de patologiile asociate şi de posibilele interacţiuni medicamentoase ale acestor terapii. Lucrarea de faţă prezintă câteva cazuri cu coinfecţie HIV/VHC, care au primit tratament antiviral specific pentru hepatita C şi la care nu s-a obţinut răspuns virusologic susţinut, încercând să deceleze posibile cauze de eşec terapeutic. A fost studiată evoluţia sub tratament a unui număr de 7 pacienţi monitorizaţi în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş” Bucureşti, trataţi cu Peg-Interferon şi Ribavirină în perioada 2006-2013. La aceştia am constatat modificări clinico-biologice, imunologice (scăderea numărului de limfocite helper-CD4), cât şi posibile interacţiuni medicamentoase cu terapia ARV care ar fi putut influenţa negativ rezultatul tratamentului. În acest context se impune o monitorizare atentă a pacienţilor din punct de vedere clinic şi paraclinic ţinând cont de particularităţile acestora şi de posibilele interacţiuni medicamentoase ce pot influenţa negativ rata de succes a terapiei.

Cuvinte cheie: coinfecţie HIV/VHC, droguri iv, tratament, eşec terapeutic

Full text | PDF

Leave a Reply