SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVI, No. 3, Year 2014
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EVALUAREA PRIN METODE NONINVAZIVE A FIBROZEI HEPATICE LA PACIENTII CU COINFECTIE VHC-HIV UTILIZATORI DE DROGURI PE CALE INTRAVENOASA

, , , , , and

REZUMAT

Introducere. Coinfecţia cu virusul hepatitic C şi virusul imunodeficienţei umane (HIV) apărută la utilizatorii de droguri pe cale intravenoasă (UDI) constituie în prezent o problemă de sănătate publică importantă din cauza numărului mare al acestor pacienţi şi a dificultăţilor de diagnostic, monitorizare şi tratament.

Obiectiv. Evaluarea evoluţiei fibrozei hepatice la două loturi de pacienţi UDI, unul cu coinfecţie VHC-HIV, celălalt cu monoinfecţie VHC (UDI-VHC).

Material şi metode. Studiu prospectiv pe 109 pacienţi UDI cu hepatită cronică cu virus C din care 70 prezentau şi coinfecţie cu HIV, aflaţi în monitorizare la Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş”, Bucureşti. S-au utilizat metode de analiză noninvazivă a fibrozei hepatice folosind elastografia hepatică (Fibroscan), scoruri biochimice (TGO/TGP, APRI, FIB 4, FORNS, LOK, KING, GUCI, HALT-C, HUI index, BARD). Analiza statistică s-a efectuat prin metode univariate şi multivariate, utilizând softul SPSS Statistics v 20. Nivelulurile de semnificaţie statistică luate în consideraţie au fost p < 0,2 şi p < 0,05.

Rezultate. Lotul de 109 pacienţi a fost împărţit în două subloturi, pacienţii UDI/VHC-HIV (în număr de 70) fiind comparat cu UDI-VHC (39 de pacienţi). Au fost studiate caracteristicile socio-demografice, stadiul de fibroză hepatică, vechimea infecţiei hepatice, ordinea infectării cu VHC şi statusul imunologic. Majoritatea pacienţilor UDI/VHC-HIV au fost tineri, cu media vârstelor de 32,7 ani, de sex masculin (66%), cu statut socio-profesional precar (53, adică 73,7%), toţi foşti sau actuali consumatori de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive (etnobotanice). Progresia fibrozei hepatice a fost mai mare la lotul UDI/VHC-HIV (25% fibroză semnificativă şi ciroză) comparativ cu cei din sublotul UDI-VHC (17% fibroză semificativă şi ciroză). În urma analizei statistice inferenţiale s-a generat un algoritm de predicţie a trecerii din stadii incipiente în stadii avansate ale fibrozei hepatice la pacienţii cu coinfecţie VHC-HIV.

Concluzii. Coinfecţia VHC-HIV s-a corelat cu o evoluţie mai rapidă spre grade de fibroză hepatică avansată, în special la pacienţii cu imunodepresie.

Cuvine cheie: coinfecţie VHC-HIV, utilizatori de droguri intravenoase, elastografie hepatică, scor de fibroză hepatică

Full text | PDF

Leave a Reply