SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Volumul XVII, No. 4, Year 2014
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

COMPLICATII NEUROLOGICE LA PACIENTII CU VARICELA

, , , , , , and

REZUMAT

Obiectiv. Evaluarea incidenţei şi a manifestărilor clinico-evolutive la pacienţii spitalizaţi cu complicaţii neurologice secundare varicelei.

Material şi metode. Studiu retrospectiv realizat la pacienţii ce au dezvoltat complicaţii neurologice secundare varicelei, internaţi în Spitalul de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş“ din Bucureşti în perioada 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013.

Rezultate. Din cei 1.773 de pacienţi diagnosticaţi cu varicelă în spitalul nostru în perioada de studiu, 183 (13,3%) au fost spitalizaţi, iar dintre aceştia, 10 (5,46%) au prezentat complicaţii neurologice (5 cazuri de meningită sau meningo-encefaliă, 4 cazuri cu ataxie cerebeloasă izolată şi un pacient cu poliradiculonevrită). Majoritatea pacienţilor au fost de sex masculin (8), din mediul urban (8), cu vârsta cuprinsă între 4 şi 38 de ani (mediana 6,5 ani). Nici un pacient nu avea antecedente vaccinale antivaricelă. Manifestările clinice cele mai frecvente au fost: ataxie (8), cefalee şi vărsături (7), convulsii şi febră (6), tulburări ale stării de conştienţă (4), vertij şi tulburări de vorbire (3). Analiza lichidului cefalo-rahidian (LCR) a evidenţiat pleiocitoză limfocitară moderată în 5 cazuri (mediana 55 cel/mm3 ) şi albuminorahie crescută la un pacient. Investigaţiile neuroimagistice au prezentat anomalii în 4 din 9 cazuri, evidenţiind un aspect de encefalită cerebeloasă (în 2 cazuri), leziuni inflamatorii acute cerebrale (1) şi arahnoidită lombo-sacrată (1). Evoluţia sub tratament cu aciclovir intravenos, corticoterapie si imunoglobuline intravenos a fost favorabilă, fără sechele neuro-psihice la 8 pacienţi. S-a înregistrat un caz de deces la un pacient cu imunodepresie (leucemie acută limfoblastică în tratament citostatic), la care tratamentul antiviral a fost iniţiat tardiv (la 6 zile de la debut), iar un copil a dezvoltat tromboză de sinus cavernos, cu recuperare lentă într-un departament de neuropediatrie.

Concluzii. Incidenţa complicaţiilor neurologice secundare varicelei la pacienţii spitalizaţi a fost mai redusă comparativ cu datele din literatură. Evoluţia a fost în general favorabilă la pacienţii imunocompetenţi, fără sechele pe termen lung. Introducerea vaccinării antivaricelă în „Programul Naţional de Imunizare“ ar putea reduce pe termen lung incidenţa şi prevalenţa varicelei şi a complicaţiilor neurologice.

Cuvinte cheie: varicelă, complicaţii neurologice, pacienţi nevaccinaţi

Full text | PDF

Leave a Reply