SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVI, No. 1, Year 2013
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ASPECTE PRIVIND SEVERITATEA ENTEROCOLITEI ROTAVIRALE LA COPILUL PRESCOLAR – ANCHETA CASE-CONTROL PE CAZURI SPITALIZATE

, , , and

REZUMAT

Obiectiv: identificarea şi validarea de caracteristici specifi ce gastroenteritei acute rotavirus-pozitivă necesare pentru evaluarea impactului vaccinării antirotavirale.

Metode: studiu case-control 1:1 pe cazuri de gastroenterită acută spitalizate.

Rezultate: criteriile de înrolare au permis alcătuirea a 202 seturi case-control. După screeningul, prin analiză univariată, a 10 caracteristici ale cazurilor, regresia logistică necondiţională a identificat 4 dintre acestea ca fiind independent asociate semnificativ (p < 0,05) cu gastroenterita acută rotavirus-pozitivă spitalizată: deshidratarea (Odds Ratio: 4,93; Interval de Confidenţă 95%: 2,14-11,35), hipoglicemia (OR: 2,65; IC95: 1,18-5,98), spitalizarea > 6 zile (OR: 4,24; IC95: 2,01-8,96) şi respectiv recăderea (OR: 2,92; IC95: 1,35-6,34)

Discuţii: caracteristicile validate în acest studiu ca fiind înalt specifice gastroenteritei acute rotavirus pozitive vor permite evaluarea comprehensivă a impactului vaccinării în condiţii de teren fără a fi nevoie de utilizarea laboratorului pentru a demonstra diminuarea prevalenţei etiologiei rotavirale.

Cuvinte cheie: enterită rotavirală, severitate clinică, studiu case-control

 Full text | PDF

Leave a Reply