SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVI, No. 1, Year 2013
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ASPECTE PRIVIND SEVERITATEA ENTEROCOLITEI ROTAVIRALE LA COPILUL PRESCOLAR – ANCHETA CASE-CONTROL PE CAZURI SPITALIZATE

, , , and

REZUMAT

Obiectiv: identificarea şi validarea de caracteristici specifi ce gastroenteritei acute rotavirus-pozitivă necesare pentru evaluarea impactului vaccinării antirotavirale.

Metode: studiu case-control 1:1 pe cazuri de gastroenterită acută spitalizate.

Rezultate: criteriile de înrolare au permis alcătuirea a 202 seturi case-control. După screeningul, prin analiză univariată, a 10 caracteristici ale cazurilor, regresia logistică necondiţională a identificat 4 dintre acestea ca fiind independent asociate semnificativ (p < 0,05) cu gastroenterita acută rotavirus-pozitivă spitalizată: deshidratarea (Odds Ratio: 4,93; Interval de Confidenţă 95%: 2,14-11,35), hipoglicemia (OR: 2,65; IC95: 1,18-5,98), spitalizarea > 6 zile (OR: 4,24; IC95: 2,01-8,96) şi respectiv recăderea (OR: 2,92; IC95: 1,35-6,34)

Discuţii: caracteristicile validate în acest studiu ca fiind înalt specifice gastroenteritei acute rotavirus pozitive vor permite evaluarea comprehensivă a impactului vaccinării în condiţii de teren fără a fi nevoie de utilizarea laboratorului pentru a demonstra diminuarea prevalenţei etiologiei rotavirale.

Cuvinte cheie: enterită rotavirală, severitate clinică, studiu case-control

 Full text | PDF

Leave a Reply