SELECT ISSUE

Revista Romana de Boli Infectioase | Volumul XVI, Nr. 4, An 2013
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389

Indexed in / abstracted by

Thomson Reuters Embase
Scopus Cross-ref
Index Copernicus
Ulrichs Ebsco Host
Medline - Ebsco PubMed

HIGHLIGHTS

Publicarea de articole stiintifice

Stimati cititori, va reamintim ca autorii primi ai articolelor stiintifice pot acumula 80 de credite EMC in urma publicarii. Daca un articol are mai multi autori, cele 80 de credite [...]

Society’s Prize for authors

Starting with 2016, The Romanian National Society of Infectious Diseases offers Society’s Prize – for the authors who published the best scientific articles [...]

Plagiatul – in actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutata in ultima vreme. Aparitia unor programe performante de cautare si identificare a similitudinilor intre texte [...]

ALTERAREA PROFILULUI LIMFOCITAR TBNK IN CURSUL PNEUMONIEI BACTERIENE LA VARSTNICI

, , , , , and

REZUMAT

Introducere. Pneumonia este o cauză principală de morbiditate şi mortalitate la vârstnici. Factorii care determină dezvoltarea pneumoniei sunt multipli dar unul din aceşti factorii este reprezentat de îmbătrânirea sistemului imun. Obiectivul principal al studiului a constat în identificarea modificărilor profilului populaţiilor limfocitare majore T, B şi celule NK (TBNK) din cadrul pneumoniilor bacteriene şi a profi lului TBNK asociat îmbătrânirii.

Material şi metodă. Au fost constituite trei loturi de studiu: lotul A sau lotul control, lotul B de cazuri de pneumonii bacteriene şi lotul C de subiecţi HIV+ sau modelul de îmbătrânire accelerat. Investigaţiile de laborator au inclus hemograma clasică şi imunofenotiparea TBNK. Analiza statistică s-a efectuat cu softul SPSS, versiunea 16.0. Valorile medii ale parametrilor imuni au fost comparate prin testul t student pentru variabile independente, iar valoarea p ≤0.05 a fost considerată semnificativ statistic.

Rezultate. În studiu, au fost incluşi un număr de 56 subiecţi: 26 subiecţi clinic sănătoşi, 30 subiecţi cu pneumonii şi 38 subiecţi HIV pozitivi. Prin compararea parametrilor imuni TBNK, în lotul general A versus B, am obţinut diferenţe semnificative statistic pentru T CD4 (46,9 vs. 41,6%, p=0.012). Compararea parametrilor imuni TBNK, între lotul control şi lotul HIV, a condus la diferenţe statistice pentru: T CD4+ (46,9 vs. 21,3%, p<0,001; 908 vs. 436 celule/μL, p<0,001); T CD8+ (21,9 vs. 45,9%, p<0,001; 446 vs. 919 celule/μL, p<0,001) şi CD4/CD8 (2,26 vs. 0,57, p<0,001). Lotul C a fost mai asemănător cu sublotul de vârstnici din lotul A decât cu lotul general A, ceea ce susţine ideea că lotul HIV poate fi un model de îmbătrînire accelerată, cel puţin în ceea ce priveşte imunitatea TBNK.

Concluzii. Profilul TBNK din cadrul pneumoniilor bacteriene a fost caracterizat prin scăderea T CD4+. Profi lul TBNK din infecţia HIV a fost caracterizat prin scăderea T CD4+, creşterea T CD8+ şi inversarea raportului CD4/CD8, modificări similare cu alterările descrise în statusului imun definit ca profil imun de risc (IPR+) al vârstnicilor (set de parametri imuni care Include seropozitivitatea CMV alături de modificări în compartimentul T -CD8 si CD4).

Cuvinte cheie: imunosenescenţă, imunofenotipare TBNK, HIV, îmbătrânire accelerată

Full text | PDF

Leave a Reply