SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XV, No. 1, Year 2012
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

TRATAMENTUL PRELUNGIT CU AZITROMICINA LA BOLNAVII CU BRONHOPNEUMOPATIE OBSTRUCTIVA CRONICA SI INFECTII CRONICE RESPIRATORII

, , , , , , , and

REZUMAT

Lucrarea prezintă etiologia infecţiilor recurente şi efectele azitromicinei administrată prelungit la bolnavi cu bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC). Rezultate. La 25 de pacienţi cu BPOC, s-au studiat etiologia bacteriană a infecţiilor recurente şi efectele administrării de azitromicină 500 mg la 2 zile, timp de 6 luni, cu reevaluare după 3 luni de pauză. S-a înregistrat creşterea calităţii vieţii prin chestionarul St. George de calitate al vieţii la bolnavii respiratori (scorul simptome 71,62±34,45 se reduce la 60,15±27,58 scorul total scade de la 65,95±27,69 la 57,53±18,18 unităţi, p<0,01). La 60% dintre pacienţi s-a izolat floră patogenă în spută sau aspiratul bronşic astfel: Pseudomonas aeruginosa la 32%, H. influenzae 8%. Acinetobacter, E. Coli, sau Klebsiella pneumoniae câte 4% şi Streptococcus pneumoniae 8%. Numărul de exacerbări care au necesitat internare s-a redus de la 3±2 timp de 12 luni la 1 timp de 9 luni. Numărul de zile de spitalizare pe perioada studiată s-a redus semnificativ de la 36±20 zile per bolnav şi, pe an, la 3±12 timp de 9 luni. Concluzii. Etiologia infecţiilor respiratorii recurente este dominată de germenii gram negativi, iar administrarea prelungită de azitromicină duce la creşterea calităţii vieţii prin ameliorare simptomatică şi reducerea numărului de exacerbări care necesită spitalizare.

Cuvinte cheie: bronhopneumopatie cronică obstructivă, infecţii respiratorii cronice, azitromicină

Full text | PDF

Leave a Reply