SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVI, No. 3, Year 2013
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

MODIFICARI ALE NIVELULUI SERIC DE BNP (POLIPEPTID NATRIURETIC TIP B) ASOCIATE EXACERBARILOR BRONHOPNEUMOPATIEI CRONICE OBSTRUCTIVE

, and

REZUMAT

Introducere. Exacerbările bronhopneumopatiei cronice obstructive (BPOC) reprezintă principalele evenimente în evoluţia bolii care influenţează prin frecvenţa şi severitatea lor, prognosticul vital al pacientului. Impactul exacerbărilor frecvente ale bolii se manifestă prin declin rapid al funcţiei pulmonare, scăderea calităţii vieţii, creşterea inflamaţiei căilor aeriene şi mortalitate înaltă, motiv pentru care ultimele cercetări s-au concentrat asupra unor indicatori de prognostic la pacienţii cu exacerbări BPOC. BNP (Polipeptid natriuretic tip B) este secretat în principal de ventriculi, ca răspuns la supraîncărcarea de volum determinat în principal de insuficienţa cardiacă.

Scopul urmărit a fost de a preciza implicaţiile fiziopatologice şi importanţa practică a determinării şi monitorizării nivelului seric BNP corelate cu prezenţa exacerbărilor la pacienţii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă.

Material şi metode. Cercetarea a inclus 84 pacienţi diagnosticaţi cu BPOC stabil conform criteriilor GOLD, fără semne şi simptome de hipertensiune pulmonară şi un lot martor de 70 de subiecţi sănătoşi. Studiul a fost prospectiv, s-a desfăşurat în CDT „Dr. Victor Babeş“, în perioada nov. 2011-dec. 2012. La vizita iniţială, pacienţii au fost examinaţi anamnestic şi clinic, prin spirometrie, ecocardiografie, determinarea BNP seric şi apoi au fost monitorizaţi urmărindu-se exacerbările şi relaţia cu nivelul seric al BNP. Pentru comparaţia între grupuri s-a folosit testul t-student şi test Mann Whitney U, iar diferenţele de la p < 0,05 au fost considerate semnificative.

Rezultate. Nivelul BNP plasmatic la pacienţii cu BPOC (51,0 ± 6,6 pg/ml) a fost semnificativ mai mare decât la subiecţii normali (24,2 ± 2,7 pg/ml) (p < 0,0001). Concentraţiile plasmatice de BNP la subiecţii cu BPOC stabil care au avut istoric de exacerbări cu spitalizare (67,2 ± 17,6 pg/ml) au fost semnificativ mai mari faţă de cei care nu au avut (28,3 ± 4,5 pg/ml) (p = 0,0039). Nivelul seric al BNP în timpul perioadelor de exacerbare (91,3 ± 17,3 pg/ml) a fost semnificativ mai mare decât în perioada de stabilitate a boli (52,6 ± 9,4 pg/ml) (p = 0,004) şi concentraţiile plasmatice de BNP în timpul exacerbărilor severe au fost mai mari, comparativ cu episoadele de exacerbare uşoare şi moderate (p < 0,001). Pacienţii care au necesitat spitalizare în timpul exacerbării (> 2 episoade/an) au înregistrat un nivel BNP semnificativ mai mare (102,3 ± 6,7) faţă de cei care au fost trataţi în ambulatoriu (73,6 ± 8,1) (p = 0,004).

Concluzii. Se consideră că Polipeptidul natriuretic tip B poate reprezenta un biomarker util pentru managementul pacienţilor cu exacerbare BPOC.

Cuvinte cheie: exacerbare bronhopneumopatie cronică obstructivă, BNP (Polipeptidul natriuretic tip B), biomarker

Full text | PDF

Leave a Reply