SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVI, No. 3, Year 2013
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

INFLAMATIA SI SEROPREVALENTA INFECTIEI CU VIRUSUL HEPATITEI C LA PACIENTII CU URTICARIE CRONICA IDIOPATICA

, , , , , and

REZUMAT

Obiectiv. Autorii şi-au propus evaluarea seroprevalenţei infecţiei cu virusul hepatitei C (VHC), a posibilului rol al VHC în declanşarea urticariei şi a impactului exercitat de afectarea hepatică generată de VHC asupra severităţii urticariei cronice idiopatice (UCI).

Material şi metodă. În studiul retrospectiv caz-control au fost incluşi 1.208 de pacienţi cu UCI şi 907 voluntari fără urticarie. Pentru examinarea efectului indus de disfuncţia hepatică asupra severităţii urticariei, au fost monitorizate 120 de persoane, grupate în 4 loturi: lot A (30 de pacienţi cu UCI VHC-pozitivi), lot B (30 de pacienţi cu UCI VHCnegativi), lot C (30 de pacienţi fără urticarie VHC-pozitivi), lot D (30 de voluntari sănătoşi).

Rezultate. Prezenţa infecţiei cu VHC la pacienţii cu UCI a fost 14,4% versus pesoanele fără urticarie (11,2%). Nu s-a identificat un rol determinant al infecţiei cu VHC în declanşarea urticariei. Alterările hepatocelulare şi statusul inflamator influenţează severitatea UCI. S-a calculat o relaţie de cauzalitate între butirilcolinesterază şi răspunsul de fază acută la pacienţii cu UCI.

Concluzii. Modularea activităţii BChE ar putea reprezenta un mecanism de suprimare a inflamaţiei la pacienţii cu UCI.

Cuvinte cheie: urticarie cronică idiopatică, infecţie cu VHC, proces inflamator, butirilcolinesterază

Full text | PDF

Leave a Reply