SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XV, No. 4, Year 2012
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EVALUAREA EXPRESIEI CD28 IN INFECTIA HIV – UN MODEL DE IMBATRANIRE ACCELERATA

, , , , and

REZUMAT

Introducere. Infecţia HIV determină modificări în sistemul imun adaptativ şi o inflamaţie cronică, modificări similare cu cele din imunosenescenţă. O variaţie semnificativă a subseturilor de limfocite din sângele periferic a fost raportată la indivizii sănătoşi din diferite regiuni geografice, ca şi în infecţia HIV şi în îmbătrânire. Sunt necesare referinţe naţionale pentru toate grupele de vârstă, care să includă şi subiecţii vârstnici. În acest studiu ne-am propus să comparăm subseturile de limfocite din sângele periferic şi expresia CD28, ca un marker de îmbătrânire, la subiecţi tineri şi vârstnici infectaţi HIV şi la subiecţi control potriviţi ca vârstă, pentru prima dată în România.

Material şi metodă. Am efectuat un studiu transversal, de tip caz-control, în Bucureşti, pe un număr de 38 de subiecţi infectaţi HIV, trataţi cu terapie antiretrovirală şi 26 de subiecţi control, HIV seronegativi, sănătoşi, potriviţi ca vârstă. Fiecare subiect a fost evaluat pentru următorii parametri: număr total de limfocite, celule T (total, CD4, CD8), B, NK în valoare absolută şi procent, CD4/CD8 şi subseturile CD8/CD28.

Rezultate. Măsurarea parametrilor TCD4, TCD8 şi raportul CD4/CD8 a condus la diferenţe semnificative statistic la subiecţii HIV+ comparativ cu subiecţii control, datorate infecţiei HIV. TCD4 în valoare procentuală şi absolută a avut valori mai mici în lotul pacienţilor HIV+ comparativ cu subiecţii control (media 21,3% vs. 46,9%, p < 0,001 şi 436 vs. 908 cel/μL, p<0,001, respectiv). TCD8 în valoare procentuală şi absolută a avut valori mai mari la subiecţii HIV+ comparativ cu subiecţii control (media 919 vs. 446 cel/μL, p < 0,001 şi 45,9% vs. 21,9 %, p < 0,001, respectiv). Analiza CD8 şi exprimarea antigenului CD28 pe limfocite a relevat o valoare semnificativ mai mare a parametrului CD8 + CD28+ la subiecţii HIV+ în valoare procentuală şi absolută (media 18,4% şi 363 cel/μL) comparativ cu subiecţii control (10,8% şi 273 cel/μL, p<0,001 pentru ambele valori). Această diferenţă poate fi cel puţin parţial dată de infecţia HIV, întrucât populaţia limfocitară TCD8 se extinde cu progresia bolii. Diferenţele legate de vârstă au fost semnificative doar la subiecţii control, în special privind CD28. Singurul marker independent modificat într-un mod similar în infecţia HIV şi îmbătrânire a fost procentul de CD28+ din limfocitele CD8+, care a fost semnificativ mai scăzut la subiecţii HIV comparativ cu subiecţii control (media 41,9% vs. 55,6%, p = 0,0007) şi la subiecţii vârstnici control comparativ cu tinerii control (46,5% vs. 63,2%, p = 0,0043).

Concluzii. Evaluarea expresiei CD28 la nivelul limfocitelor periferice CD8+ poate fi un marker util de imunosenescenţă, atât la subiecţii sănătoşi, cât şi la subiecţii infectaţi HIV. Limfocitele care exprimă CD28+ sunt găsite mai puţin frecvent la pacienţii HIV indiferent de vârstă şi la subiecţii vârstnici control. Corelaţiile clinice ale acestui biomarker ar trebui studiate în continuare, în vederea validării parametrului CD28, ca un biomarker util în evaluarea imunosenescenţei.

Cuvinte cheie: HIV, imunosenescenţă, limfocite T, B, NK, CD28, intervale de referinţă, imunofenotipare

Full text | PDF

Leave a Reply