SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XV, No. 4, Year 2012
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

DISTRIBUTIA GENOTIPURILOR HPV IN NEOPLAZIILE CERVICALE INTRAEPITELIALE – EXPERIENTA CDT „VICTOR BABES“

, , and

REZUMAT

Obiectiv. Studiul şi-a propus să evalueze efectul infecţiei cu serotipuri HPV cu risc înalt oncogen, singure sau în asociere, în prevalenţa şi severitatea neoplaziilor cervicale intraepiteliale (CIN) la pacientele din CDT „Victor Babeş“.

Material şi metodă. Au fost investigate 36 de paciente cu infecţie cu serotipuri HPV cu risc înalt oncogen descoperite în CDT „Victor Babeş“ în perioada mai 2009- februarie 2012 (34 de luni), cu vârste între 20-55 ani.

Rezultate. Prevalenţa HPV 16 în leziunile cervicale intraepiteliale de grad inalt (CIN 2/3) a fost 36% (9/25). Infecţia cu serotipul HPV 16, singur sau în asociere, este semnificativ statistică în CIN 2/3, în special pentru grupa de vârstă 21-30 ani [odds ratio(OR) 12; 95% confidence interval (CI) :0,9550-150,8]. Prevalenţa HPV 31 şi 52 în CIN 2/3 a fost 16% (4/25); pentru HPV 51 a fost 18,1% (4/22) în CIN 1.

Discuţii. În studiul nostru cele mai frecvente serotipuri cu risc înalt oncogen întâlnite au fost 16, 31, 52 şi 51. Serotipurile HPV cu risc înalt oncogen sunt întâlnite în toate gradele de leziuni preneoplazice, chiar şi în cazul pacientelor cu citologie normală.

Cuvinte cheie: serotipuri HPV cu risc înalt oncogen, prevalenţa HPV, leziuni cervicale

Full text | PDF

Leave a Reply