SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XIX, No. 4, Year 2016
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

TRATAMENTUL CIROZEI HEPATICE CU VIRUS HEPATITIC C, CU INTERFERON PEGYLATRIBAVIRINA SI INTERFERON FREE – STUDIU COMPARATIV

, , , , , and

REZUMAT

Articolul descrie comparativ efectele adverse şi eficienţa tratamentelor disponibile prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru hepatita cronică de tip C, pe o populaţie de pacienţi monitorizată în
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr.V. Babeş“, în perioada 2012-2016. Populaţia a fost împărţită în două loturi pentru care s-a realizat înregistrarea caracteristicilor demografice şi clinico-paraclinice în baza de date, precum şi o analiză comparativă. S-a constatat un succes evident în privinţa atingerii indicatorului clinic SVR pentru terapia de tip DAA, 87% în lotul B comparativ cu 2% pentru vechiul standard PegInterferon + Ribavirin, în lotul A. De asemenea, ponderea efectelor adverse este mult scăzută la lotul B faţă de lotul A. Rămân anumite efecte adverse – specifice tratamentului CNAS actual pentru pacienţii cu ciroză, care trebuiesc monitorizate cu atenţie.

Cuvinte cheie: hepatita cu virus C, antivirale cu acţiune directă (DAA), răspuns virologic susţinut (SVR)

Full text | PDF

Leave a Reply