SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XIX, No. 4, Year 2016
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

TRATAMENTUL CIROZEI HEPATICE CU VIRUS HEPATITIC C, CU INTERFERON PEGYLATRIBAVIRINA SI INTERFERON FREE – STUDIU COMPARATIV

, , , , , and

REZUMAT

Articolul descrie comparativ efectele adverse şi eficienţa tratamentelor disponibile prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru hepatita cronică de tip C, pe o populaţie de pacienţi monitorizată în
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr.V. Babeş“, în perioada 2012-2016. Populaţia a fost împărţită în două loturi pentru care s-a realizat înregistrarea caracteristicilor demografice şi clinico-paraclinice în baza de date, precum şi o analiză comparativă. S-a constatat un succes evident în privinţa atingerii indicatorului clinic SVR pentru terapia de tip DAA, 87% în lotul B comparativ cu 2% pentru vechiul standard PegInterferon + Ribavirin, în lotul A. De asemenea, ponderea efectelor adverse este mult scăzută la lotul B faţă de lotul A. Rămân anumite efecte adverse – specifice tratamentului CNAS actual pentru pacienţii cu ciroză, care trebuiesc monitorizate cu atenţie.

Cuvinte cheie: hepatita cu virus C, antivirale cu acţiune directă (DAA), răspuns virologic susţinut (SVR)

Full text | PDF

Leave a Reply