SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVII, No. 1, Year 2014
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

TEHNICI ALTERNATIVE DE DIAGNOSTIC SI MONITORIZARE A INFECTIEI HIV

, , , and

REZUMAT

Pentru diagnosticul infecţei HIV, metodele cu rente pot fi grupate în două categorii: metode sero logice, cele care identifică răspunsul imun în anti corpi, şi metode care stabilesc prezenţa şi cantitatea virusului sau a unor produse virale. Din categoria testelor de detecţie a virusului şi a produselor virale, determinarea cantitativă a antigenului capsidar Agp24 (antigenemia p24) oferă o posibilitate atrac tivă ca marker indirect al concentraţiei virionilor.

Concluzie. Prezentul articol susţine că determinarea Ag p24 reprezintă o soluţie tehnică importantă în diagnosticul şi supravegherea infecţei HIV/SIDA.

Cuvinte cheie: infecţie HIV, diagnostic, monitorizare

Full text | PDF

Leave a Reply