SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVII, No. 1, Year 2014
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

TEHNICI ALTERNATIVE DE DIAGNOSTIC SI MONITORIZARE A INFECTIEI HIV

, , , and

REZUMAT

Pentru diagnosticul infecţei HIV, metodele cu rente pot fi grupate în două categorii: metode sero logice, cele care identifică răspunsul imun în anti corpi, şi metode care stabilesc prezenţa şi cantitatea virusului sau a unor produse virale. Din categoria testelor de detecţie a virusului şi a produselor virale, determinarea cantitativă a antigenului capsidar Agp24 (antigenemia p24) oferă o posibilitate atrac tivă ca marker indirect al concentraţiei virionilor.

Concluzie. Prezentul articol susţine că determinarea Ag p24 reprezintă o soluţie tehnică importantă în diagnosticul şi supravegherea infecţei HIV/SIDA.

Cuvinte cheie: infecţie HIV, diagnostic, monitorizare

Full text | PDF

Leave a Reply