SELECT ISSUE

Revista Romana de Boli Infectioase | Vol. XVI, No. 2, Year 2013
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIU CLINIC PRIVIND ROLUL ENTECAVIRULUI IN HEPATITELE CRONICE CU VIRUS B

, , , , and

REZUMAT

Introducere. Studii recente au evidenţiat faptul că pacienţii infectaţi cu virusul hepatitic B (VHB), cu încărcătură virală mare, se corelează cu risc crescut cu carcinom hepatocelular, motiv pentru care menţinerea sub control a încărcăturii virale (AND VHB) are un rol important.

Obiective. Evaluarea dinamicii încărcăturii virale şi a gradului de fibroză, alaninaminotransferaza (ALT) şi statusul în sistemul antigen HBs/anticorp HBs (AgHBs/AcHBs), sistemul antigen HBe/anticorp HBe (AgHBe/ AcHBe) şi stabilirea unor corelaţii.

Materiale şi metode. Au fost selectaţi pentru studiu 86 de pacienţi cu vârsta între 18 şi 65 ani. Au fost evaluaţi în dinamică, respectiv 0, 3, 6, 12, 24 de luni, următorii parametrii: încărcătură virală (AND VHB), AgHBs (cantitativ), AgHBe, Ac HBs, Ac HBe, gradul de fibroză (evaluat prin FibroTest/ FibroMax şi FibroScan concordante), complianţă.

Rezultate şi concluzii. Terapia antivirală cu entecavir a îmbunătăţit prognosticul pacienţilor incluşi în studiu după 24 de luni de tratament, astfel: 3,46% au avut răspuns complet/vindecare, 32,5% din toţi pacienţii incluşi în studiu au avut seroconversie AgHBe, 73,4% au avut răspuns virologic menţinut, 76,4% au avut răspuns biochimic, 37% răspuns histologic.

Cuvinte cheie: fibroză hepatică, hepatită cronică, virus hepatitic B, entecavir, analog nucleozidic

Full text | PDF

Leave a Reply