SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVI, No. 3, Year 2013
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIU CLINIC PRIVIND CRITERIILE DE MONITORIZARE A TRATAMENTULUI CU ENTECAVIR ÎN HEPATITELE CRONICE CU VIRUS B

, , , , and

REZUMAT

Introducere. Sunt peste 50 de ani de la descoperirea antigenului Australia (AgHBs) şi, în ciuda unor progrese uriaşe, infecţia cronică cu VHB rămane o importantă problemă de sănătate. Metodologia de tratament a acestei infecţii este în permanentă perfecţionare, iar recent EASL a actualizat principiile fundamentale ale acesteia.

Scop. Evaluarea dinamicii încărcăturii virale şi a AgHBs cantitativ a gradului de fibroză, stabilirea unor corelaţii precum şi statusul în sistemul antigen HBs/anticorp HBs (AgHBs/AcHBs), şi sistemul antigen HBeanticorp HBe (AgHBe/AcHBe).

Materiale şi metode. Au fost evaluaţi 48 de pacienţi cu hepatită cronică cu VHB în dinamică, respectiv 0,3,6,12,24 luni, cu următorii parametrii: încărcătura virală (AND VHB), AgHBs (cantitativ), AgHBe, Ac HBs, Ac HBe, gradul de fibroză (evaluat prin FibroTest/ FibroMax şi FibroScan concordante), complianţă.

Rezultate şi concluzii. Terapia antivirală cu entecavir a îmbunătăţit prognosticul pacienţilor incluşi în studiu după 24 de luni de tratament, astfel: 50% din toţi pacienţii incluşi în studiu au avut seroconversie AgHBe, 76,4% au avut răspuns virologic menţinut, 78% au avut răspuns biochimic, 37,5% răspuns histologic. Pacienţii care au avut creşterea viremiei cu cel puţin 1 log faţă de nivelul minim constatat după 6, 12 luni aveau transmitere verticală, cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani, AgHBe pozitiv, grad înalt de fibroză F3 respectiv F4 la iniţierea tratamentului şi urmaseră tratament anterior cu lamivudină.

Cuvinte cheie: fibroză hepatică, hepatită cronică, virus hepatitic B, entecavir, analog nucleozidic

Full text | PDF

Leave a Reply