SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVI, No. 3, Year 2013
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIU CLINIC PRIVIND CRITERIILE DE MONITORIZARE A TRATAMENTULUI CU ENTECAVIR ÎN HEPATITELE CRONICE CU VIRUS B

, , , , and

REZUMAT

Introducere. Sunt peste 50 de ani de la descoperirea antigenului Australia (AgHBs) şi, în ciuda unor progrese uriaşe, infecţia cronică cu VHB rămane o importantă problemă de sănătate. Metodologia de tratament a acestei infecţii este în permanentă perfecţionare, iar recent EASL a actualizat principiile fundamentale ale acesteia.

Scop. Evaluarea dinamicii încărcăturii virale şi a AgHBs cantitativ a gradului de fibroză, stabilirea unor corelaţii precum şi statusul în sistemul antigen HBs/anticorp HBs (AgHBs/AcHBs), şi sistemul antigen HBeanticorp HBe (AgHBe/AcHBe).

Materiale şi metode. Au fost evaluaţi 48 de pacienţi cu hepatită cronică cu VHB în dinamică, respectiv 0,3,6,12,24 luni, cu următorii parametrii: încărcătura virală (AND VHB), AgHBs (cantitativ), AgHBe, Ac HBs, Ac HBe, gradul de fibroză (evaluat prin FibroTest/ FibroMax şi FibroScan concordante), complianţă.

Rezultate şi concluzii. Terapia antivirală cu entecavir a îmbunătăţit prognosticul pacienţilor incluşi în studiu după 24 de luni de tratament, astfel: 50% din toţi pacienţii incluşi în studiu au avut seroconversie AgHBe, 76,4% au avut răspuns virologic menţinut, 78% au avut răspuns biochimic, 37,5% răspuns histologic. Pacienţii care au avut creşterea viremiei cu cel puţin 1 log faţă de nivelul minim constatat după 6, 12 luni aveau transmitere verticală, cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani, AgHBe pozitiv, grad înalt de fibroză F3 respectiv F4 la iniţierea tratamentului şi urmaseră tratament anterior cu lamivudină.

Cuvinte cheie: fibroză hepatică, hepatită cronică, virus hepatitic B, entecavir, analog nucleozidic

Full text | PDF

Leave a Reply