SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVI, No. 4, Year 2013
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

RELATIA DINTRE GENOTIPUL C/C AL INTERLEUKINEI 28B SI HEPATITA CRONICA VHC – PREZENTARE DE CAZ

, , , and

REZUMAT

Hepatita cronică VHC reprezintă o problemă reală de sănătate publică, cu un impact global semnificativ, fiind o cauză majoră în apariţia cirozei hepatice şi a carcinomului hepato-celular în lume (3). Scopul terapiei antivirale în hepatita cronică VHC, cu PegInterferon şi Ribavirină, este de a obţine RVS (Răspuns Viral Susţinut: ARN-VHC nedetectabil la 24 de săptămâni după terminarea terapiei) (1). Ultimele date arată că mai mult de 99% din pacienţii ce ating RVS prezintă viremie nedetectabilă la 4-5 ani de la finalizarea tratamentului, fără a se înregistra semne evolutive ale bolii hepatice (4,5). Astfel, predicţia RVS înainte de începerea terapiei antivirale ajută în luarea deciziei terapeutice adecvate, având un beneficiu clinic important (6). Factorii predictivi pentru obţinerea RVS în terapia cu PegIFN şi RBV depind atât de virus, cât şi de organismul gazdă, cel mai recent identificat fiind polimorfismul genei interleukinei 28B (1,2). Conform ultimelor studii, genotipul C/C al IL28B se asociază cu o probabilitate a succesului terapeutic de 2-3 ori mai mare comparativ cu genotipul T/T sau C/T (1,2). În lucrarea de faţă, prezentăm cazurile a doi pacienţi infectaţi cronic cu VHC în tratament cu PegIFN şi RBV, la care genotipul C/C al IL 28B a prezentat o relevanţă diferită în raport cu RVS, faţă de cea la care ne-am fi aşteptat.

Cuvinte cheie: hepatită cronică VHC, PegIFN, Ribavirină, RVS, interleukina 28B genotip C/C

Full text | PDF

Leave a Reply