SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVIII, No. 1, 2015
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

REACTIVAREA HEPATITEI CRONICE CU VHB IN LIMFOM NON-HODGKIN CU CELULA MICA B ASOCIAT CU BOALA CRONICA DE RINICHI

, , , and

REZUMAT

Introducere. Cazurile de reactivare a hepatitei cronice cu VHB au fost descrise în reumatologie şi apoi în hematologie. De obicei recăderile VHB sunt descrise după a treia cură de terapie biologică atât în patologia reumatologică, cât şi în cea hematologică.

Scop. Evaluarea şi monitorizarea evoluţiei sub tratament a unei paciente cu hepatită cronică cu VHB reactivată în urma terapiei biologice cu rituximab pentru limfom nonHodgkin cu celulă mică B ce a dezvoltat şi o boala cronică de rinichi.

Rezultate. Prezentăm cazul unei paciente de 36 ani ce dezvoltă reactivarea hepatitei cronice cu VHB după terapie biologică cu rituximab (cura 9) pentru limfom non-Hodgkin cu celulă mică B. Se iniţiază terapie cu lamivudină timp de o lună, care ulterior se continuă cu entecavir (doză ajustată în funcţie de rata filtrării glomerulare) şi rituximab cu evoluţie favorabilă atât a patologiei hematologice, cât şi a hepatitei cronice cu VHB, respectiv răspuns biochimic, virologic.

Concluzii. În cazul nostru pacienta a urmat trendul majorităţii cazurilor descrise în literatură cu revenirea la limite normale ALT şi negativarea încărcăturii virale, însă fără seroconversie în sistemul HBs.

Cuvinte cheie: hepatită cronică, virus hepatitic B, entecavir, rituximab, limfom non-Hodgkin, boală cronică de rinichi

Full text | PDF

Leave a Reply