SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVIII, No. 1, 2015
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

REACTIVAREA HEPATITEI CRONICE CU VHB IN LIMFOM NON-HODGKIN CU CELULA MICA B ASOCIAT CU BOALA CRONICA DE RINICHI

, , , and

REZUMAT

Introducere. Cazurile de reactivare a hepatitei cronice cu VHB au fost descrise în reumatologie şi apoi în hematologie. De obicei recăderile VHB sunt descrise după a treia cură de terapie biologică atât în patologia reumatologică, cât şi în cea hematologică.

Scop. Evaluarea şi monitorizarea evoluţiei sub tratament a unei paciente cu hepatită cronică cu VHB reactivată în urma terapiei biologice cu rituximab pentru limfom nonHodgkin cu celulă mică B ce a dezvoltat şi o boala cronică de rinichi.

Rezultate. Prezentăm cazul unei paciente de 36 ani ce dezvoltă reactivarea hepatitei cronice cu VHB după terapie biologică cu rituximab (cura 9) pentru limfom non-Hodgkin cu celulă mică B. Se iniţiază terapie cu lamivudină timp de o lună, care ulterior se continuă cu entecavir (doză ajustată în funcţie de rata filtrării glomerulare) şi rituximab cu evoluţie favorabilă atât a patologiei hematologice, cât şi a hepatitei cronice cu VHB, respectiv răspuns biochimic, virologic.

Concluzii. În cazul nostru pacienta a urmat trendul majorităţii cazurilor descrise în literatură cu revenirea la limite normale ALT şi negativarea încărcăturii virale, însă fără seroconversie în sistemul HBs.

Cuvinte cheie: hepatită cronică, virus hepatitic B, entecavir, rituximab, limfom non-Hodgkin, boală cronică de rinichi

Full text | PDF

Leave a Reply