SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVI, No. 4, Year 2013
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

OBSERVATII ASUPRA UNUI CAZ DE HEPATITA CRONICA VHC LA O PACIENTA CU BETA-TALASEMIE MINORA

, , , and

REZUMAT

Hepatita cronică VHC rămâne o boală infecţioasă cu potenţial sever, frecvent întâlnită, afectând aproximativ 130-170 milioane de oameni în întreaga lume, estimările arătând că în Europa sunt circa 8-11 milioane persoane HCV pozitive (3,5). Tratamentul afecţiunii hepatice C are drept obiectiv primar: vindecarea – obţinerea RVS, obiectivul secundar fiind de a opri evoluţia către ciroză şi cancer hepatic, acolo unde vindecarea nu este posibilă. (1,4) Talasemia beta reprezintă o afecţiune ereditară, caracterizată prin sinteza deficitară a lanţurilor beta ale hemoglobinei, talasemia minoră fiind forma heterozigotă ce determină anemie microcitară moderată. (6) În lucrarea de faţă prezentăm cazul unei paciente cu beta-talasemie minoră care a fost diagnosticată cu hepatită cronică VHC în stadiu avansat, impunându-se astfel instituirea tratamentului antiviral cu PegInterferon alfa 2A şi Ribavirină. Deşi tratamentul antiviral dublu standard pe o perioadă de 48 de săptămâni a fost greu tolerat, cu accentuarea semnificativă a anemiei preexistente, s-a dovedit a fi eficient, obţinându-se EOT (viremie nedetectabilă la sfarşitul tratamentului).

Cuvinte cheie: hepatită cronică VHC, beta-talasemie minoră, PegIFN, Ribavirină, RVS

Full text | PDF

Leave a Reply