SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVI, No. 4, Year 2013
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

OBSERVATII ASUPRA UNUI CAZ DE HEPATITA CRONICA VHC LA O PACIENTA CU BETA-TALASEMIE MINORA

, , , and

REZUMAT

Hepatita cronică VHC rămâne o boală infecţioasă cu potenţial sever, frecvent întâlnită, afectând aproximativ 130-170 milioane de oameni în întreaga lume, estimările arătând că în Europa sunt circa 8-11 milioane persoane HCV pozitive (3,5). Tratamentul afecţiunii hepatice C are drept obiectiv primar: vindecarea – obţinerea RVS, obiectivul secundar fiind de a opri evoluţia către ciroză şi cancer hepatic, acolo unde vindecarea nu este posibilă. (1,4) Talasemia beta reprezintă o afecţiune ereditară, caracterizată prin sinteza deficitară a lanţurilor beta ale hemoglobinei, talasemia minoră fiind forma heterozigotă ce determină anemie microcitară moderată. (6) În lucrarea de faţă prezentăm cazul unei paciente cu beta-talasemie minoră care a fost diagnosticată cu hepatită cronică VHC în stadiu avansat, impunându-se astfel instituirea tratamentului antiviral cu PegInterferon alfa 2A şi Ribavirină. Deşi tratamentul antiviral dublu standard pe o perioadă de 48 de săptămâni a fost greu tolerat, cu accentuarea semnificativă a anemiei preexistente, s-a dovedit a fi eficient, obţinându-se EOT (viremie nedetectabilă la sfarşitul tratamentului).

Cuvinte cheie: hepatită cronică VHC, beta-talasemie minoră, PegIFN, Ribavirină, RVS

Full text | PDF

Leave a Reply