SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XV, No. 4, Year 2012
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

MONITORIZAREA INFECTIILOR VIRALE POSTTRANSPLANT DE CELULE STEM HEMATOPOIETICE LA COPIL – EXPERIENTA CENTRULUI DE TRANSPLANT MEDULAR, INSTITUTUL CLINIC FUNDENI, BUCURESTI

, , , and

REZUMAT

Infecţiile virale posttransplant de celule stem hematopoietice sunt raportate cu o incidenţă redusă comparativ cu infecţiile fungice sau bacteriene, dar frecvent au evoluţie mai gravă şi mortalitate ridicată. Acest studiu analizează a) incidenţa şi evoluţia infecţiilor virale şi b) corelaţia cu tratamentul imunosupresor pe un lot de 13 pacienţi pediatrici care au efectuat transplant de celule stem hematopoietice în Centrul de Transplant Medular, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti. Toţi pacienţii au fost monitorizaţi cu RT-PCR pentru CMV, EBV, ADV, VZV, HSV-1,HHV-6, HHV-8 şi Nested PCR pentru JCV, BKV. Testarea virală a permis identificarea în 6 din 13 cazuri a reactivării CMV, în 3 cazuri a bolii CMV, 1 caz de reactivare EBV, 1 caz de encefalită HHV-6, 2 cazuri de cistită cu poliomavirusuri. Aspectele clinice cele mai severe au fost asociate cu imunosupresia agresivă pentru tratamentul reacţiei de grefă contra gazdă. Detectarea precoce şi tratamentul specific reprezintă cei mai importanţi factori prognostici ai infecţiei virale.

Cuvinte cheie: infecţii virale, transplant celule stem hematopietice, copii

Full text | PDF

Leave a Reply