SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVIII, No. 1, 2015
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EVALUAREA EFECTULUI ANTIMICROBIAN AL UNOR SPECII DE BACTERII LACTICE

, , , and

REZUMAT

La nivelul tubului gastrointestinal există un echilibru între flora microbiotă şi tractul digestiv, care are ca efect diferenţierea speciilor comensale de speciile bacteriene patogene. Datorită dezvoltării de noi terapii şi utilizării unor compuşi antimicrobieni cu spectru larg de acţiune, în ultima perioadă s-a observat o creştere a numărului de infecţii oportuniste cauzate de tulpini bacteriene şi fungice potenţial patogene. Bacteriile lactice produc compuşi cu activitate antimicrobiană, cum ar fi peroxidul de hidrogen, diacetil, acetaldehidă, izomeri D- ai aminoacizilor, reuterin şi bacteriocine. Utilizarea probioticelor poate reprezenta o alternativă suplimentară în vederea creşterii şi menţinerii stării de sănătate a organismului uman.

Cuvinte cheie: bacterii lactice, antimicrobian, infecţii

Full text | PDF

Leave a Reply