SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVIII, No. 4, Year 2015
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EFECTELE BIOLOGICE ALE TOXINELOR UREMICE

, , and

REZUMAT

Acumularea progresivă a toxinelor uremice în organism exercită o varietate de efecte nocive asupra tuturor organelor, ţesuturilor şi sistemelor. Eliminarea acestor compuşi din organism este un deziderat major al comunităţii ştiinţifice internaţionale. În acest context, obiectivele studiului prezent sunt reprezentate de: clasificarea toxinelor uremice, prezentarea efectelor nocive induse la pacienţii uremici. Această lucrare este
orientată în direcţia identificării tulburărilor provocate de toxinele uremice asupra metabolismului şi microcirculaţiei şi găsirea unor noi strategii terapeutice pentru a evita dezvoltarea complicaţiilor la pacienţii uremici.

Keywords: toxine uremice, efecte biologice, inflamaţie, stres oxidativ, transdiferenţiere celulară

Full text | PDF

Leave a Reply