SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XIX, No. 2,Year 2016
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

DINAMICA ANTIBIOREZISTENTEI CELOR MAI FRECVENT IZOLATE BACTERII CU POTENTIAL PATOGEN, IN SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE „DR. V. BABES“, IN PERIOADA 2000-2015

, , , , , , , , , , , , , , , and

REZUMAT

Obiective. Analiza în dinamică, a rezistenţei globale la antibiotice a principalelor specii bacteriene izolate în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. V. Babeş“, în perioada 2000-2015.
Material şi metode. Profilurile de antibiorezistenţă au fost identificate prin metoda standard difuzimetrică, iar valorile CMI prin metodele VITEK2C şi E-test (Standarde CLSI şi EUCAST). Screeningul izolatelor bacteriene producătoare de carbapenemaze s-a efectuat cu metode fenotipice, iar confirmarea prin tehnica RealTimePCR: “MasterPure™ Complete DNA and RNA Purification Kit” (Epicentre), detecţia acizilor nucleici cu „Primer Design™ Kit” (blaOXA48; blaKPC, blaNDM, blaVIM) şi LightScanner 32 Instrument/LS32 (Idaho Technology), precum şi prin RTPCR, sistem GeneXpert. Control intern de calitate: Staphylococcus aureus ATCC29213, Streptococcus pneumoniae ATCC49619, E. coli ATCC25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC27853.
Rezultate. Incidenţa St. aureus meticilino-rezistent (MRSA) a fost 12,7% în 1999 şi 40,4% în 2015. Rezistenţa la eritromicină a Str. pyogenes: 0-2,5% în 1999-2009 şi 20,3% în 2015. Rezistenţa totală la penicilină
G a Str. pneumoniae (infecţii non-meningeale) a fost 45,3%-54,5% până în 2009 şi 2,7% în 2013. La Enterococcus faecium rezistenţa la vancomicină a fost 0% în 2000-2012, 11% în 2015. 17,6%-54,4% tulpini de
Klebsiella pneumoniae producătoare de ESBL în perioada 2000-2013, 57% în 2015. 18,8% Kb. pneumoniae au fost rezistente la carbapeneme: 8 Kb. pneumoniae au fost confirmate ca fiind purtătoare de gena blaKPC; 21 izolate cu gena blaNDM; 35 de tulpini cu gena blaOXA48. E. coli ESBL(+): 3,2%-27% (1999-2013); 21% în 2015. La Pseudomonas aeruginosa rezistenţa la meropenem a fost 37,9% în 2015, iar la Acinetobacter baumannii de 69%. Pentru izolatele multidrogreziatente, alternativele terapeutice au vizat carbapenemele, glicopeptidele, tigecyclina, rifampicina, colistin şi nitrofurantoin.
Concluzii. Supravegherea antibiorezistenţei în zona noastră geografică este foarte importantă pentru administrarea unui tratament antibiotic de primă intenţie corect şi pentru elaborarea unei politici adecvate în
sprijinul luptei împotriva dobândirii rezistenţei la antibiotice.

Cuvinte cheie: ESBL, carbapenemaze, multidrogrezistenţă

Full text | PDF

Leave a Reply