SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVIII, No. 4, Year 2015
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

DERMATITA SEBOREICA LA PACIENTII CU INFECTIE HIV

, , , and

REZUMAT

Obiective. Evidenţierea prevalenţei dermatitei seboreice în infecţia HIV şi evaluarea corelaţiilor clinico-terapeutice.
Material şi metode. În perioada 1.10.2011 – 31.12.2014 am efectuat un studiu prospectiv pe un lot de 121 de pacienţi HIV pozitiv, internaţi în Departamentul HIV Adulţi, din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase din Constanţa, pentru a determina prevalenţa şi particularităţile clinico-evolutive ale dermatitei seboreice la pacienţii HIV+.
Rezultate. Dermatita seboreică a fost raportată la 33,05% dintre pacienţi, cu predominanţă masculină (M:F = 9:1), şi vârf de incidenţă la categoria de vârstă 20-30 de ani. În funcţie de localizarea dermatitei seboreice, prevalenţa leziunilor este: faţă (15%), scalp (22,5%), faţă şi scalp (45%), torace (12,5%). Din punct de vedere al severităţii manifestărilor clinice, la 27,5% dintre pacienţi s-a înregistrat o formă blândă de dermatită seboreică, în timp ce 62,5% au prezentat dermatită seboreică medie, iar 10% forma severă. Răspunsul terapeutic a fost evaluat la 7 zile, 14 zile şi la 8 săptămâni, urmărindu-se diminuarea/dispariţia eritemului şi a descuamării, dar şi ameliorarea/remiterea pruritului. După 8 săptămâni de tratament, la 70% dintre pacienţi s-a constatat remiterea completă a simptomatologiei. La pacienţii HIV+ cu dermatită seboreică au fost înregistrate pe durata studiului între 2-5 episoade de dermatită seboreică pe an, recidivele fiind raportate între 4-12 săptămâni de la întreruperea tratamentului, în medie la 7 săptămâni.
Concluzii. Studiul de faţă indică o prevalenţă moderată a dermatitei seboreice la pacienţii HIV pozitiv internaţi. Deşi manifestările clinice nu diferă de cele ale dermatitei seboreice la pacienţi seronegativi, parcursul clinico-evolutiv relevă caracterul extensiv al dermatitei seboreice la pacienţii HIV pozitiv, cu leziuni mai severe, rebele la tratament şi frecvente recidive, chiar şi la pacienţii care urmează tratament îndelungat.

Keywords: HIV, dermatită seboreică

Full text | PDF

Leave a Reply