SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XIX, No. 2,Year 2016
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

SUPRAINFECTIE PULMONARA CU GERMENI MULTIREZISTENTI LA PACIENT CU STATUT IMUNOCOMPROMIS

, , and

REZUMAT

Infecţia cu germeni multirezistenţi apare la o anumită populaţie la risc, de obicei la pacientul din terapie intensivă, şi este caracterizată printr-o mortalitate ridicată. În acest articol este prezentat cazul unei paciente
cu statut imunocompromis ce asociază unei infecţii pulmonare comunitare suprainfecţie cu germeni gram negativi multirezistenţi. Identificarea bacteriologică rapidă a germenilor implicaţi în patologia pulmonară a
permis modificarea antibioterapiei, ceea ce a determinat o evoluţie favorabilă.

Cuvinte cheie: germeni gram negativi multirezistenţi, Treponema pallidum, patologie pulmonară

Full text | PDF

Leave a Reply