SELECT ISSUE

Revista Romana de Boli Infectioase | Vol. XIX, No. 1, Year 2016
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ROLUL GANGLIOZIDELOR IN PATOLOGIA PROSTATICA

, and

REZUMAT

Patologia moleculară a hiperplaziei benigne de prostată este multifactorială şi presupune interacţiuni de ordin endocrin, biochimic, imunologic. Mecanismele implicate în declanşarea şi progresia hiperplaziei benigne de prostată sunt reprezentate de: infecţii, vârstă peste 50 de ani, dezechilibre în sinteza hormonilor şi neurotransmiţătorilor, inflamaţia, stresul oxidativ. Rolul potenţial al glicozilării în patogeneza afecţiunilor prostatice a fost neglijat. În această lucrare s-a documentat profilul gangliozidelor în ţesuturi prostatice normale şi patologice şi modificările înregistrate în nivelul gangliozidelor extracelulare la pacienţii cu patologie prostatică. Analiza datelor din literatură sugerează că gangliozidele ar putea reprezenta markeri imunologici utili în diagnosticul diferenţial între cancerul prostatic şi hiperplazia benignă de prostată.

Cuvinte cheie: hiperplazia benignă de prostată, cancer prostatic, infecţii, gangliozide, anticorpi antigangliozidici, diagnostic diferenţial

Full text | PDF

Leave a Reply