SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVIII, No. 2-3, 2015
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

PREVALENTA HEPATITELOR ACUTE VIRALE ÎN ULTIMII CINCI ANI LA SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE „SF. CUV. PARASCHEVA“ DIN GALATI

and

REZUMAT

Introducere. Hepatitele acute virale reprezintă o patologie infecţioasă supusă supravegherii naţionale şi internaţionale prin prisma potenţialului de cronicizare sau evoluţiei letale.

Obiective. Studiul prevalenţei hepatitelor virale acute în ultimii 5 ani în Galaţi.

Metode. Studiu retrospectiv bazat pe analiza datelor din foile de observaţie ale pacienţilor internaţi cu diagnosticul de hepatită acută virală între 01.01.2010-31.12.2014 în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Galaţi.

Rezultate. În intervalul analizat s-a remarcat scăderea numărului de cazuri de hepatită acută de etiologie virală de 1,7 ori, în special prin scăderea numărului de cazuri de hepatită acută cu VHB. A fost înregistrat un vârf epidemic al cazurilor de hepatită acută cu VHA în 2013, situaţie similară celei naţionale. Cazurile de hepatită acută cu VHC au avut o prevalenţă constantă. O treime din cazuri nu au putut fi încadrate etiologic. O corelaţie semnificativă statistic (p < 0,0001) am observat între etiologie şi vârsta pacienţilor. Hepatitele acute cu VHB determină evoluţiile cele mai severe prin intensitatea icterului şi a citolizei hepatice. Sexele au fost în mod egal afectate, dar îmbolnăvirile au fost mai frecvente în mediul urban.

Concluzii. Prevalenţa hepatitei acute cu VHB este în scădere, iar a celei cu VHC este staţionară, urmând tendinţa de la nivel naţional.

Cuvinte cheie: hepatite virale, prevalenţă, etiologie

Full text | PDF

Leave a Reply