SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVI, No. 1, Year 2013
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

PORTAJUL CRONIC DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA IN SFERA ORL – RISC MAJOR PENTRU SOCUL SEPTIC. PREZENTARE DE CAZ

REZUMAT

Context. Şocul septic produs de Pseudomonas aeruginosa are puţini supravieţuitori pe termen lung şi răspuns slab la tratamentul combinat (antibiotic şi suportiv).

Prezentare de caz. O pacientă de 26 de ani se internează în Clinica ORL cu un istoric lung posttraumă craniană. Injuria iniţială a fost severă (GCS = 5), produsă de un hematom epidural temporal stâng. În terapia intensivă a necesitat intubaţie oro-traheală şi ventilaţie mecanică prelungită şi apoi traheostomie electivă. Cura stenozei traheale apărute a necesitat intervenţie chirurgicală. La 24 de ore postoperator s-a instalat şocul septic cu punct de plecare pulmonar. Antibioterapia cu spectru ultralarg (carbapenem + aminoglicozid + levofloxacină + vancomicină) s-a instituit precoce de la debutul instabilităţii hemodinamice. Măsurile de susţinere ale funcţiilor vitale (ventilaţie mecanică, suport vasopresor) au fost necesare timp de 10 zile. Evoluţia a fost marcată de alcaloză metabolică severă, non-clor responsivă, însoţită de hipopotasemie. Tulburări de ritm ventriculare au apărut, favorizate de miocardita septică tranzitorie. Remisia şocului septic a avut loc în trepte. Disfuncţia respiratorie s-a corectat la câteva zile după retragerea suportului vasopresor. Parametrii serici şi clinica s-au normalizat după încheierea tratamentului antibiotic (14 zile).

Concluzii. Evaluarea statusului imunitar este esenţială la un pacient colonizat cu Pseudomonas aeruginosa. Orice agresiune pe un asemenea teren vulnerabil poate avea consecinţe potenţial fatale. Tratamentul etiologic iniţiat corect şi măsurile suportive adecvate pot fi salvatoare de viaţă în şocul septic produs de Pseudomonas aeruginosa.

Cuvinte cheie: şoc septic, Pseudomonas aeruginosa, antibioterapie, vasopresor, imunodepresie

Full text | PDF

Leave a Reply