SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XV, No. 1, Year 2012
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

PARTICULARITATI CLINICE SI MICROBIOLOGICE ALE SEPSISULUI STAFILOCOCIC IN ULTIMII 15 ANI IN NORD-ESTUL ROMANIEI

, , , , , , and

REZUMAT

Stafilococul auriu este implicat într-o varietate de infecţii, iar capacitatea sa deosebită de rezistenţă la diferite clase de antibiotic îl face uneori să fie o importantă problemă terapeutică. Studiul îşi propune analizarea particularităţilor clinice, microbiologice şi evolutive ale sepsisului stafilococic diagnosticat în ultimii 15 ani în Spitalul de Boli infecţioase, Iaşi. Material şi metode: am studiat retrospectiv pacienţii diagnosticaţi cu sepsis cu S. aureus între 1996 şi 2010, împărţiţi din punct de vedere cronologic (5 ani) în trei loturi. Rezultate: s-a remarcat o creştere a frecvenţei a infecţiilor cu origine comunitară (p=0.0002), a pacienţilor cu imunitate alterată (p=0.002), boli cronice hepatice (p<0.0001), cardiovasculare (p=0.0002) şi renale asociate (p=0.0007). Afectarea pulmonară a fost mai frecventă la pacienţii de peste 65 de ani. S-a observat o creştere a proporţiei de tulpini MRSA (25% în lotul I, 40% lot II, 47% lot III), o scădere a sensibilităţii la gentamicină, eritromicină şi o restaurare parţială a acesteia pentru trimetoprim-sulfametoxazol şi ciprofloxacină. Letalitatea a fost de 14%, fiind semnificativ mai mare la cei de peste 65 de ani (p=0.0007); un scor APACHE II de peste 30 a fost asociat cu mortalitate ridicată la pacienţii cu infecţii nosocomiale. Concluzii: pe perioada de 15 ani studiată s-a observat o creştere a frecvenţei sepsisului cu origine comunitară, cu tulpini din ce în ce mai rezistente la antibiotice; nu s-au constatat variaţii ale letalităţii, iar scorul APACHE II este util pentru aprecierea prognosticului la pacienţii cu infecţii nosocomiale.

Cuvinte cheie: susceptibilitate la antibiotic, letalitate, origine comunitară

Full text | PDF

Leave a Reply