SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XV, No. 1, Year 2012
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

MEDICI IN ARTA

REZUMAT

Medicii au reprezentat, de-a lungul vremii, promotori nu numai ai ştiinţei, ci şi ai culturii în variile ei forme: literatură, muzică, artă fotografică, scultură, pictură etc. Opera de artă, la modul general, se întrepătrunde cu aspiraţiile societăţii, cu nevoia de progres şi spiritualizare la care şi-au adus contribuţia nu numai specialişti ai domeniului, dar şi medici cu o viziune profund umanistă, fiind conştienţi că societatea are nevoie de creaţia artistică.

Cuvinte cheie: medici, artă, umanism

Full text | PDF

Leave a Reply