SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XV, No. 1, Year 2012
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

MEDICI IN ARTA

REZUMAT

Medicii au reprezentat, de-a lungul vremii, promotori nu numai ai ştiinţei, ci şi ai culturii în variile ei forme: literatură, muzică, artă fotografică, scultură, pictură etc. Opera de artă, la modul general, se întrepătrunde cu aspiraţiile societăţii, cu nevoia de progres şi spiritualizare la care şi-au adus contribuţia nu numai specialişti ai domeniului, dar şi medici cu o viziune profund umanistă, fiind conştienţi că societatea are nevoie de creaţia artistică.

Cuvinte cheie: medici, artă, umanism

Full text | PDF

Leave a Reply