SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XIX, No. 4, Year 2016
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

INFECTIILE SI PREMATURITATEA, FACTORI DE RISC IMPORTANTI AI MORBIDITATII SI MORTALITATII NEONATALE

, , , , , and

REZUMAT

Mortalitatea infantilă este o problemă majoră pentru ţările în curs de dezvoltare, dar din păcate şi pentru ţara noastră, deoarece România este pe primul loc în Uniunea Europeană din acest punct de vedere, cu
o rată a mortalităţii infantile de 9‰ faţă de media de aproximativ 4‰. La nivel mondial, peste 15 milioane de copii sunt născuţi prematur anual şi dintre aceştia, mai mult de un milion decedează, prematuritatea şi
infecţiile fiind principalii factori de risc ai mortalităţii neonatale. Riscul infecţios este de câteva ori mai mare la prematuri decât la nou-născuţii la termen, aproximativ 80% dintre infecţiile neonatale apărând la prematuri. O proporţie importantă a supravieţuitorilor prematurităţii vor rămâne cu sechele neurologice importante din cauza atât a infecţiilor neonatale, cât şi a hemoragiilor intracerebrale sau hipoxiei la naştere. Educaţia medicală continuă, atât în cadrul populaţiei generale cât şi în sectorul medical, este de o importanţă crucială în prevenirea naşterilor premature, a infecţiilor neonatale, şi implicit pentru scăderea ratelor morbidităţii şi mortalităţii infantile în ţara noastră.

Cuvinte cheie: infecţii neonatale, prematuritate, morbiditate, mortalitate infantilă

Full text | PDF

Leave a Reply