SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVIII, No. 2-3, 2015
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

INFECTIA CU HELICOBACTER PYLORI LA COPIL – DATE DE ACTUALITATE

, , , , and

REZUMAT

Infecţia cu Helicobacter pylori (HP) este o verigă patogenică foarte importantă la copiii cu afecţiuni gastroduodenale. Implicarea bacteriei atât în patogeneza bolilor digestive, cât şi în producerea unor afecţiuni extradigestive este foarte bine stabilit şi cunoscut în prezent. Prevalenţa infecţiei diferă de la o zonă geografică la alta, fiind în declin în ţările dezvoltate şi menţinându-se încă ridicată la populaţia din ţările în curs de dezvol tare. Se ştie că există bacterii ce afectează specific un anumit organ, dar în acelaşi timp pot determina modificări sistemice la nivelul întregului organism. Infecţia cronică cu H. pylori se asociază cu anemie, scădere ponderală şi staturală. Creşterea calităţii şi acurateţei depistării infecţiei cu H. pylori determină o rată scă zută a complicaţiilor acestor afecţiuni prin aplicarea unor strategii de tratament îmbunătăţit constant.
Keywords: Helicobacter pylori, afecţiuni digestive, afecţiuni extradigestive, copil

Full text | PDF

Leave a Reply