SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XIX, No. 2,Year 2016
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

INFECTIA CONGENITALA CU CITOMEGALOVIRUS – CAUZA DE SURDITATE NEUROSENZORIALA

, , , and

REZUMAT

Infecţia cu citomegalovirus este o problemă majoră de sănătate publică deoarece anual se nasc din ce în ce mai mulţi copii cu această infecţie. Numeroase studii au demonstrat că infecţia cu citomegalovirus este o
cauză importantă de pierdere a auzului. Prezenţa la naştere a simptomelor specifice infecţiei cu citomegalovirus este un predictor puternic pentru pierderea auzului, chiar şi în populaţiile cu rata seroprevalenţei materne scăzută. Severitatea surdităţii datorate infecţiei cu citomegalovirus este variabilă. Fiziopatologia surdităţii determinate de infecţia cu citomegalovirus nu este bine cunoscută, fiind posibil implicate afectarea structurilor endolimfatice, efectul citopatic al virusului şi răspunsul imun al gazdei asupra structurilor urechii interne. Relaţia dintre încărcătura virală crescută la sugar şi probabilitatea surdităţii susţine rolul terapiei antivirale în scăderea incidenţei şi severităţii surdităţii determinate de citomegalovirus. Considerăm că monitorizarea copiilor cu infecţie congenitală cu citomegalovirus trebuie să includă şi monitorizarea auzului.

Cuvinte cheie: infecţie, citomegalovirus, surditate, copil

Full text | PDF

Leave a Reply