SELECT ISSUE

Revista Romana de Boli Infectioase | Volumul XVI, Nr. 4, An 2013
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389

Indexed in / abstracted by

Thomson Reuters Embase
Scopus Cross-ref
Index Copernicus
Ulrichs Ebsco Host
Medline - Ebsco PubMed

HIGHLIGHTS

Publicarea de articole stiintifice

Stimati cititori, va reamintim ca autorii primi ai articolelor stiintifice pot acumula 80 de credite EMC in urma publicarii. Daca un articol are mai multi autori, cele 80 de credite [...]

Society’s Prize for authors

Starting with 2016, The Romanian National Society of Infectious Diseases offers Society’s Prize – for the authors who published the best scientific articles [...]

Plagiatul – in actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutata in ultima vreme. Aparitia unor programe performante de cautare si identificare a similitudinilor intre texte [...]

EVOLUTIA PACIENTILOR COINFECTATI HIV SI CU VIRUSUL HEPATITIC B: VIRUSOLOGIC, IMUNOLOGIC, AFECTARE HEPATICA, REGIMURI TERAPEUTICE

, , , and

REZUMAT

Introducere. În Constanţa există un număr mare de pacienţi coinfectaţi HIV şi VHB, majoritatea aparţinând grupului de pacienţi cu transmitere nosocomială a infecţiei.

Obiectiv. Evaluarea evoluţiei virusologice şi imunologice a pacienţilor coinfectaţi HIV şi HBV, influenţa regimurilor terapeutice.

Material şi metodă. Prin studiu observaţional, retrospectiv, neintervenţional, a fost evaluată evoluţia pacienţilor coinfectaţi: răspunsul virusologic, imunologic, afectare hepatică, la regimurile terapeutice actuale sau anterioare. Lotul studiat este reprezentat de 71 de pacienţi cu infecţie HIV şi VHB. Aceştia sunt pacienţi născuţi între anii 1985-1990 aflaţi în evidenţa Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, care au avut în evaluarea lor un test AgHBs pozitiv (în perioada 2005-2013).

Rezultate. Dintre aceşti pacienţi, la evaluarea 2013, AgHBs a fost pozitiv la 62 de pacienţi (lot A), la 9 pacienţi AgHBs a fost negativ (lot B), din care 4 au făcut seroconversie în sistem „s“ (AcHBs pozitiv). În ceea ce priveşte terapia în momentul evaluării 76.05% din pacienţi sunt în tratament cu 3TC. Valoarea medie a Fibroscan±DS în lotul AgHBs pozitiv a fost 6,86 ± 3,36kPa, iar în lotul AgHBs negativ 5,03 ± 1,24kPa, şi deoarece p = 0,005 se consideră că există diferenţe semnificative între loturi din punct de vedere al afectării hepatice evaluată prin TE. În ceea ce priveşte replicarea virală B loturile diferă semnificativ p = 0,03, 26 pacienţi au ADN-VHB ≤ 10UI/ml, considerat răspuns virusologic, 36 au ADN-VHB < 2000UI, 9 pacienţi având ADN-VHB > 2000UI, din care 4 au valori > 7 lg ADN-VHB. În ceea ce priveşte prezenţa AgHBe, repartiţia în lot este următoarea 15 pacienţi sunt AgHBe pozitiv, 43 sunt AgHBe negativ şi 13 nu au determinat AgHBe. Diferenţe semnifi cative există pentru media Fibroscan între grupul AgHBe(+) şi AgHBe(-) (p = 0,047). În ceea ce priveşte valoarea ADN-VHB există diferenţe semnificative între grupuri (p = 0,001) fiind mai mare în grupul AgHBe pozitiv şi mic în grupul AgHBe negativ. Există o asociaţie între variabilele interval al ADN-VHB (0-2000UI/ml) şi (>2000UI/ml) şi prezenţa AgHBe: p< 0,001. Există o asociaţie între variabilele intervalul ARN-HIV (0-400copii/ml) şi (>400 copii/ml) şi prezenţa AgHBe, p = 0,018. Seroconversia în sistemul „e“, eveniment important în evoluţia clinică a unui pacient, a fost prezentă la 5 pacienţi, toţi aflaţi în tratament cu 3TC şi cu un număr redus de scheme (maximum 3).

Concluzii. Deşi sunt disponibile medicamente potente, active pe ambele virusuri, schemele terapeutice sunt diferite, conform recomandărilor ghidurilor în vigoare s-ar impune o monitorizare a fibrozei pentru o individualizare a schemei terapeutice.

Cuvinte cheie: coinfecţie HIV-VHB, transient elastografie, seroconversie „s“, seroconversie „e“

Full text | PDF

Leave a Reply