SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVI, No. 4, Year 2013
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Publicarea de articole științifice

Stimați cititori, vă reamintim că autorii primi ai articolelor științifice pot acumula 80 de credite EMC în urma publicării. Dacă un articol are mai mulți autori, cele 80 de credite [...]

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJID și SNRBI oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

EVOLUTIA PACIENTILOR COINFECTATI HIV SI CU VIRUSUL HEPATITIC B: VIRUSOLOGIC, IMUNOLOGIC, AFECTARE HEPATICA, REGIMURI TERAPEUTICE

, , , and

REZUMAT

Introducere. În Constanţa există un număr mare de pacienţi coinfectaţi HIV şi VHB, majoritatea aparţinând grupului de pacienţi cu transmitere nosocomială a infecţiei.

Obiectiv. Evaluarea evoluţiei virusologice şi imunologice a pacienţilor coinfectaţi HIV şi HBV, influenţa regimurilor terapeutice.

Material şi metodă. Prin studiu observaţional, retrospectiv, neintervenţional, a fost evaluată evoluţia pacienţilor coinfectaţi: răspunsul virusologic, imunologic, afectare hepatică, la regimurile terapeutice actuale sau anterioare. Lotul studiat este reprezentat de 71 de pacienţi cu infecţie HIV şi VHB. Aceştia sunt pacienţi născuţi între anii 1985-1990 aflaţi în evidenţa Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, care au avut în evaluarea lor un test AgHBs pozitiv (în perioada 2005-2013).

Rezultate. Dintre aceşti pacienţi, la evaluarea 2013, AgHBs a fost pozitiv la 62 de pacienţi (lot A), la 9 pacienţi AgHBs a fost negativ (lot B), din care 4 au făcut seroconversie în sistem „s“ (AcHBs pozitiv). În ceea ce priveşte terapia în momentul evaluării 76.05% din pacienţi sunt în tratament cu 3TC. Valoarea medie a Fibroscan±DS în lotul AgHBs pozitiv a fost 6,86 ± 3,36kPa, iar în lotul AgHBs negativ 5,03 ± 1,24kPa, şi deoarece p = 0,005 se consideră că există diferenţe semnificative între loturi din punct de vedere al afectării hepatice evaluată prin TE. În ceea ce priveşte replicarea virală B loturile diferă semnificativ p = 0,03, 26 pacienţi au ADN-VHB ≤ 10UI/ml, considerat răspuns virusologic, 36 au ADN-VHB < 2000UI, 9 pacienţi având ADN-VHB > 2000UI, din care 4 au valori > 7 lg ADN-VHB. În ceea ce priveşte prezenţa AgHBe, repartiţia în lot este următoarea 15 pacienţi sunt AgHBe pozitiv, 43 sunt AgHBe negativ şi 13 nu au determinat AgHBe. Diferenţe semnifi cative există pentru media Fibroscan între grupul AgHBe(+) şi AgHBe(-) (p = 0,047). În ceea ce priveşte valoarea ADN-VHB există diferenţe semnificative între grupuri (p = 0,001) fiind mai mare în grupul AgHBe pozitiv şi mic în grupul AgHBe negativ. Există o asociaţie între variabilele interval al ADN-VHB (0-2000UI/ml) şi (>2000UI/ml) şi prezenţa AgHBe: p< 0,001. Există o asociaţie între variabilele intervalul ARN-HIV (0-400copii/ml) şi (>400 copii/ml) şi prezenţa AgHBe, p = 0,018. Seroconversia în sistemul „e“, eveniment important în evoluţia clinică a unui pacient, a fost prezentă la 5 pacienţi, toţi aflaţi în tratament cu 3TC şi cu un număr redus de scheme (maximum 3).

Concluzii. Deşi sunt disponibile medicamente potente, active pe ambele virusuri, schemele terapeutice sunt diferite, conform recomandărilor ghidurilor în vigoare s-ar impune o monitorizare a fibrozei pentru o individualizare a schemei terapeutice.

Cuvinte cheie: coinfecţie HIV-VHB, transient elastografie, seroconversie „s“, seroconversie „e“

Full text | PDF

Leave a Reply