SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XIX, No. 4, Year 2016
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EVALUAREA A PATRU TESTE FENOTIPICE PENTRU DETECTAREA CARBAPENEMAZELOR DE TIP OXA-48 LA ENTEROBACTERIACEAE

, , , , , , , and

REZUMAT

Enterobacteriaceaele producătoare de carbapenemază au potenţialul de a se răspândi rapid in spitale şi în instituţiile de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi, devenind o problemă majoră de sănătate publică şi pentru controlul infecţiilor. PCR rămâne metoda de referinţă pentru identificarea acestor tulpini, dar este încă scumpă. În acest studiu am evaluat performanţa a patru teste fenotipice pentru identificarea Enterobacteriaceaelor producătoare de carbapenemază tip OXA-48 (Oxacilinază-48). Aceste teste au fost: testul Hodge modificat (MHT), un test care conţine discuri cu meropenem singur sau în combinaţie cu diferiţi inhibitori şi temocilina, un test enzimatic şi unul imunocromatografic. Testele s-au efectuat şi interpretat conform ghidurilor sau recomandărilor producătorilor. Cel mai frecvent microorganism inclus în studiu a fost Klebsiella pneumoniae. Cu o singură excepţie (MHT 87,5%), toate testele au avut o specificitate de 100%. Sensibilitatea a fost de 91,25% pentru MHT, 90% pentru combinaţia de discuri, 95% pentru testul enzimatic şi 82,5% pentru testul imunocromatografic.

Cuvinte cheie: Enterobacteriaceae, carbapenemază OXA-48, teste fenotipice

Full text | PDF

Leave a Reply