SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XIX, No. 4, Year 2016
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EVALUAREA A PATRU TESTE FENOTIPICE PENTRU DETECTAREA CARBAPENEMAZELOR DE TIP OXA-48 LA ENTEROBACTERIACEAE

, , , , , , , and

REZUMAT

Enterobacteriaceaele producătoare de carbapenemază au potenţialul de a se răspândi rapid in spitale şi în instituţiile de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi, devenind o problemă majoră de sănătate publică şi pentru controlul infecţiilor. PCR rămâne metoda de referinţă pentru identificarea acestor tulpini, dar este încă scumpă. În acest studiu am evaluat performanţa a patru teste fenotipice pentru identificarea Enterobacteriaceaelor producătoare de carbapenemază tip OXA-48 (Oxacilinază-48). Aceste teste au fost: testul Hodge modificat (MHT), un test care conţine discuri cu meropenem singur sau în combinaţie cu diferiţi inhibitori şi temocilina, un test enzimatic şi unul imunocromatografic. Testele s-au efectuat şi interpretat conform ghidurilor sau recomandărilor producătorilor. Cel mai frecvent microorganism inclus în studiu a fost Klebsiella pneumoniae. Cu o singură excepţie (MHT 87,5%), toate testele au avut o specificitate de 100%. Sensibilitatea a fost de 91,25% pentru MHT, 90% pentru combinaţia de discuri, 95% pentru testul enzimatic şi 82,5% pentru testul imunocromatografic.

Cuvinte cheie: Enterobacteriaceae, carbapenemază OXA-48, teste fenotipice

Full text | PDF

Leave a Reply