SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVI, No. 3, Year 2014
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

DETECTAREA PRIN TEHNICI DE BIOLOGIE MOLECULARA A TULPINILOR DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS REZISTENTE LA RIFAMPICINA SI/SAU IZONIAZIDA FOLOSIND SISTEMUL GENOTYPE MTBDRPLUS

and

REZUMAT

Tuberculoza (TB) rămâne una dintre cele mai importante provocări de sănătate publică în întreaga lume. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) estimează că aproximativ o treime din populaţia globului este infectată cu Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis). Diagnosticul precoce, o terapie adecvată şi măsuri de prevenire a transmiterii bolii sunt esenţiale în vederea unui control eficient al TB. Problemele care apar sunt legate de managementul clinic şi de prevenirea diseminării bolii la nivelul populaţiei generale. În ceea ce priveşte diagnosticul, depistarea precoce a infecţiilor cu M. tuberculosis, precum şi stabilirea sensibilităţii la medicamentele anti-TB a tulpinilor izolate reprezintă abordări esenţiale. Apariţia metodelor moderne de diagnostic molecular a scurtat considerabil atât timpul necesar pentru diagnostic, cât şi perioada în care se pot obţine rezultatele privind sensibilitatea la medicamentele anti-TB. O astfel de metodă este reprezentată de GenoTypeMDRTBplus. Studiind 234 de produse recoltate în perioada octombrie-decembrie 2013, am depistat 161 de tulpini cu sensibilitate atât la rifampicină, cât şi la izoniazidă, în timp ce alte 54 de tulpini prezentau rezistenţă. Alte rezultate ale investigaţiei acestor tulpini vor fi prezentate în acest articol.

Cuvine cheie: GenoTypeMDRTBplus, Mycobacterium tuberculosis, MDR-TB, gena rpoB, gena katG

Full text | PDF

Leave a Reply