SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XVII, No. 2, Year 2014
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJID has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ANTIGENUL P24 (DETERMINAT PRIN METODE HIPERSENSIBILE) IN DIAGNOSTICUL SI EVOLUTIA INFECTIEI HIV/SIDA

, and

REZUMAT

În ţările cu resurse limitate, continuu restrânse de situaţia actuală de criză economică, ţări care deţin şi cel mai mare număr de persoane infectate HIV/SIDA, diagnosticul molecular al infecţiei HIV este limitat. În centrele de specialitate, în mod curent monitorizarea bolnavilor infectaţi HIV aflaţi sau nu în terapie se realizează prin testarea ARN-HIV1 folosind tehnici de amplificare genică (PCR şi PCR în timp real). O posibilă alternativă a testelor de amplificare genică este testul ELISA hipersensibil pentru detecţia antigenului p-24 HIV1 (p24), tehnologie disponibilă în orice laborator de spital şi cu costuri de cel puţin zece ori mai reduse faţă de testarea moleculară. La ora actuală, antigenul p24 este folosit şi recunoscut ca test de diagnostic la copii născuţi din mame HIV pozitive şi are şansa de a deveni o alternativă viabilă de monitorizare la pacienţii infectaţi cronic cu HIV/SIDA.

Cuvinte cheie: antigen p24, test de amplificare genică

Full text | PDF

Leave a Reply