SELECT ISSUE

Romanian Journal of Infectious Diseases | Vol. XXIV, No. 4, Year 2021
ISSN 1454-3389  |  e-ISSN 2069-6051
ISSN-L 1454-3389
DOI: 10.37897/RJID

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Publicarea de articole științifice

Stimați cititori, vă reamintim că autorii primi ai articolelor științifice pot acumula 80 de credite EMC în urma publicării. Dacă un articol are mai mulți autori, cele 80 de credite [...]

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJID și SNRBI oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

Partners

Partners

Regulament de prelucrare a manuscriselor (protocol de peer review)

Calitatea continutului stiintific este asigurata prin existenta unui proces impartial de selectie, evaluare si corectura a articolelor (double blind peer review).

Manuscrisele vor fi primite la redactie obligatoriu atit ca attachment word la e-mail (pe adresa editor@rjid.com.ro), sau ca manuscris (pe adresa redactiei: Str. Vaselor nr. 22, sector 2, Bucuresti, Romania) in 2 exemplare, insotit obligatoriu de CD. Prelucrarile foto profesionale, scanarile, refacerea graficelor – daca este cazul – revin in sarcina redactiei.

Manuscrisul va fi inregistrat imediat, iar numarul de inregistrare va fi comunicat in timpul cel mai scurt autorilor prin e-mail.

Nota: Este obligatoriu ca autorii sa trimita adresa de e-mail de corespondenta.

Dupa primirea manuscrisului, autorul-corespondent va primi un scurt e-mail de confirmare de primire in care se mentioneaza numarul de inregistrare, data primirii manuscrisului si faptul ca manuscrisul a fost inaintat editorului de subiect (acel membru al Consiliului Editorial cu specialitatea respectiva). Redactorul-sef sau redactorii sefi adjuncti repartizeaza manuscrisul editorilor de subiect.

Atributiile initiale ale editorului de subiect constau in verificarea faptului daca manuscrisul corespunde cerintelor de redactare.

- In cazul in care manuscrisul nu corespunde cerintelor, editorul de subiect trimite un scurt e-mail autorului-corespondent in care ii cere sa refaca manuscrisul conform cerintelor redactionale.

- In cazul unor erori grave de continut si/sau redactare, manuscrisul va fi respins ab initio de catre redactorul-sef.

- In cazul in care manuscrisul corespunde de la inceput cerintelor redactionale, editorul de subiect alege 2 peer review-eri (fie dintre cei deja acreditati de revista, fie pe baza noilor propuneri, caz in care trimite redactorului-sef propunerea/propunerile pentru a li se trimite scrisoarea de acceptare a calitatii de review-er oficial al revistei), dintre care care unul este obligatoriu sa fie din alt centru universitar decat autorii manuscrisului.

Nota: Se va folosi in acest sens baza de date privind potentialii peer review-eri, plus noile propuneri.

Eventualele contraindicatii de review-eri cerute de autori vor trebui onorate de catre redactie.

Editorul de subiect (sau redactia la solicitarea editorului de subiect) trimite prin email peer reviewer-ului scrisoarea tip de solicitare (in care i se solicita un review in termen de 2 saptamani), insotita de manuscrisul anonimizat.

Decizia review-erilor (acceptare fara modificari, acceptare cu modificari majore/minore, respingere) va fi comunicata imediat prin e-mail autorului-corespondent de catre editorul de subiect (mesajul va fi trimis in cc si catre editor@rjid.com.ro).

In cazul acceptarii cu modificari a manuscrisului, comentariile anonimizate ale review-erilor vor fi trimise odata cu decizia review-erilor si o luare de pozitie a editorului de subiect, care va sintetiza opiniile reviewer-ilor.

Autorul-corespondent are obligatia ca in termen de 4 saptamani sa trimita varianta modificata a manuscrisului (in conditiile de trimitere initiale, specificind numarul de inregistrare initial al manuscrisului urmat de “.R1”), impreuna cu o scrisoare/document Word ca attachment la un e-mail in care raspunde punct-cu-punct comentariilor review-erilor, (mailul este adresat editorului de subiect + cc redactiei: editor@rjid.com.ro) aratand felul in care a modificat manuscrisul.

Editorul de subiect va inainta raspunsul autorului-corespondent catre peer review-eri. In cazul in care review-erii se declara multumiti de raspunsul autorului-corespondent, vor trimite editorului de subiect decizia de acceptare spre publicare in forma revizuita a manuscrisului (“.R1”).

In cazul in care peer reviewer-ii considera ca raspunsul autorului-corespondent este numai partial multumitor, vor cere, printr-un comentariu punct-cu-punct, o revizie suplimentara a manuscrisului (caz in care manuscrisul va primi terminatia “.R2”), procesul redactional urmind acelasi traseu ca la prima revizie.

In cazul in care peer review-erii considera ca, fie la prima, fie la a doua revizie, autorul-corespondent nu a raspuns deloc/a raspuns nesemnificativ sau necorespunzator la cerintele de revizie, vor lua decizia de nepublicare, care va fi comunicata de catre editorul de subiect.

O data luata decizia de acceptare spre publicare de catre revieweri, decizia va fi comunicata in sedinta redactionala la toti membrii Consiliului Editorial, in care se arata ca articolul din attach a fost acceptat). In aceasta sedinta se va stabili gradul de prioritate al manuscrisului, functie de urmatoarele criterii:

•  opiniile revieweri-lor
•  nici un autor nu trebuie sa aiba 2 articole in acelasi numar al revistei (ca prim autor)
•  gradul de acoperire al diferitelor sectiuni ale revistei

Tine cont de urmatoarele protocoale:
Declaratie de conflict de interese
Declaratie de liber consimtamant
Declaratie de respectare a drepturilor omului si animalelor